PĚVCI


Budníček horský (16xfoto)
BUDNÍČEK HORSKÝ
Konopka obecná (8xfoto)
KONOPKA OBECNÁ
Vrána obecná šedá (5xfoto)
VRÁNA OBECNÁ ŠEDÁ
Drongo africký (2xfoto)
DRONGO AFRICKÝKlubák červenozobý (3xfoto)
KLUBÁK ČERVENOZOBÝ
Lejskovec nádherný (7xfoto)
LEJSKOVEC NÁDHERNÝ
Ořešník kropenatý (17xfoto)
OŘEŠNÍK KROPENATÝ
Sojka obecná (10xfoto)
SOJKA OBECNÁStraka obecná (3xfoto)
STRAKA OBECNÁ
Strnad černohlavý (8xfoto)
STRNAD ČERNOHLAVÝ
Strnad luční (7xfoto)
STRNAD LUČNÍ
Strnad zahradní (7xfoto)
STRNAD ZAHRADNÍŠpaček rudokřídlí (1xfoto)
ŠPAČEK RUDOKŘÍDLÍ
Bělořit bělohrdlí (6xfoto)
BĚLOŘIT BĚLOHRDLÍ
Bulbul zahradní (4xfoto)
BULBUL ZAHRADNÍ
Sedmihlásek olivový (1xfoto)
SEDMIHLÁSEK OLIVOVÝSkřivan proměnlivý (3xfoto)
SKŘIVAN PROMĚNLIVÝ
Snovač maskový (2xfoto)
SNOVAČ MASKOVÝ
Snovač oranžový (1xfoto)
SNOVAČ ORANŽOVÝ
Snovač zlatý (2xfoto)
SNOVAČ ZLATÝTimálie africká (4xfoto)
TIMÁLIE AFRICKÁ
Ťuhýkovec rudobřichý (4xfoto)
ŤUHÝKOVEC RUDOBŘICHÝ
Vdovka dominikánská (1xfoto)
VDOVKA DOMINIKÁNSKÁ
Vida kohoutí (1xfoto)
VIDA KOHOUTÍVlaštovka menší (2xfoto)
VLAŠTOVKA MENŠÍ
Vlaštovka rezavobřichá (3xfoto)
VLAŠTOVKA REZAVOBŘICHÁ
Vlaštovka skalní (6xfoto)
VLAŠTOVKA SKALNÍ
Vrabec kapský (1xfoto)
VRABEC KAPSKÝ
Sojka středoamerická dlouhoocasá (3xfoto)
SOJKA STŘEDOAMERICKÁ DLOUHOOCASÁ
Tangara modrá (11xfoto)
TANGARA MODRÁ
Tangara karmínová (1xfoto)
TANGARA KARMÍNOVÁ
Tangara vavřínová (2xfoto)

TANGARA VAVŘÍNOVÁ
Tangara leskloskvrnná (3xfoto)

TANGARA LESKLOSKVRNÁ
Tangara obojková (3xfoto)

TANGARA OBOJKOVÁ
Tangara křovinná (3xfoto)

TANGARA KŘOVINNÁ
Lesňáček pestrý (6xfoto)

LESŇÁČEK PESTRÝ
Banakit Americký (4xfoto)

BANAKIT AMERICKÝ
Pitpit červenonohý (1xfoto)

PITPIT ČERVENONOHÝ
Tyran věncový (2xfoto)

TYRAN VĚNCOVÝ
Kardinál černočapkový (1xfoto)

KARDINÁL ČERNOČAPKOVÝ
Květomil černohlavý (2xfoto)

KVĚTOMIL ČERNOHLAVÝ
Tangara stříbrnohrdlá (5xfoto)

TANGARA STŘÍBRNOHRDLÁ
Tangara ohnivá (2xfoto)

TANGARA OHNIVÁDrozd hnědý (3xfoto)

DROZD HNĚDÝ
Habije černopásá (4xfoto)

HABIJE ČERNOPÁSÁ
Jakarini modročerný (2xfoto)

JAKARINI MODROČERNÝ
Kardinál saltátor šedivý (4xfoto)

KARDINÁL SALTÁTOR ŠEDIVÝKněžník páskovaný (2xfoto)

KNĚŽNÍK PÁSKOVANÝ
Kubánka velká (1xfoto)

KUBÁNKA VELKÁ
Květomil azurový (3xfoto)

KVĚTOMIL AZUROVÝ
Květomil modrý (5xfoto)

KVĚTOMIL MODRÝLesňáček olivový (2xfoto)

LESŇÁČEK OLIVOVÝ
Lesňáček rezavohnědý (3xfoto)

LESŇÁČEK REZAVOHNĚDÝ
Lesňák černolící (3xfoto)

LESŇÁK ČERNOLÍCÍ
Libohlásek žlutohrdlý (3xfoto)

LIBOHLÁSEK ŽLUTOHRDLÝLibohlásek žlutotemenný (4xfoto)

LIBOHLÁSEK ŽLUTOTEMENNÝ
Pipulka dlouhoocasá (2xfoto)

PIPULKA DLOUHOOCASÁ
Snovač žlutý (3xfoto)

SNOVAČ ŽLUTÝ
Sojka hnědá (2xfoto)

SOJKA HNĚDÁStrnadec ranní (8xfoto)

STRNADEC RANNÍ
Strnádka bělobrvá (2xfoto)

STRNÁDKA BĚLOBRVÁ
Střízlík rezavošijný (4xfoto)

STŘÍZLÍK REZAVOŠIJNÝ
Tangara masková zlatolící (2xfoto)

TANGARA MASKOVÁ ZLATOLÍCÍTangara zpěvná (4xfoto)

TANGARA ZPĚVNÁ
Trupiál baltimorský (2xfoto)

TRUPIÁL BALTIMORSKÝ
Trupiál karibský (2xfoto)

TRUPIÁL KARIBSKÝ
Trupial oranžový (3xfoto)

TRUPIÁL ORANŽOVÝTyran bentevi (5xfoto)

TYRAN BENTEVI
Tyran tropický (3xfoto)

TYRAN TROPICKÝ
Tyran velkozobý (2xfoto)

TYRAN VELKOZOBÝ
Tyranovec chocholkatý (3xfoto)

TYRANOVEC CHOCHOLKATÝHáčkovec pacifický (1xfoto)

HÁČKOVEC PACIFICKÝ
Špaček obecný (2xfoto)

ŠPAČEK OBECNÝ
Tyranovec olivovožlutavý (3xfoto)

TYRANOVEC OLIVOVOŽLUTAVÝ
Tyranovec olšový (2xfoto)

TYRANOVEC OLŠOVÝvrána černobílá (2xfoto)

VRÁNA ČERNOBÍLÁ
mlynařík dlouhoocasí (6xfoto)

MLYNAŘÍK DLOUHOOCASÝ
sýkora parukářka (5xfoto)

SÝKORA PARUKÁŘKA
šoupálek dlouhoprstý (2xfoto)

ŠOUPÁLEK DLOUHOPRSTÝbramborníček černohlavý (7xfoto)

BRAMBORNÍČEK ČERNOHLAVÝ
slavík obecný (4xfoto)

SLAVÍK OBECNÝ
Ťuhýk obecný (7xfoto)

ŤUHÝK OBECNÝ
Ťuhýk rudohlavý (2xfoto)

ŤUHÝK RUDOHLAVÝLejsek černohlavý (5xfoto)

LEJSEK ČERNOHLAVÝ
Linduška luční (4xfoto)

LINDUŠKA LUČNÍ
Strnad cvrčivý (3xfoto)

STRNAD CVRČIVÝ
Ťuhýk menší (2xfoto)

ŤUHÝK MENŠÍŠpaček růžový (14xfoto)

ŠPAČEK RŮŽOVÝ
Bělořit šedý (4xfoto)

BĚLOŘIT ŠEDÝ
Brkoslav severní (4xfoto)

BRKOSLAV SEVERNÍ
Červenka obecná (9xfoto)

ČERVENKA OBECNÁBramborníček hnědý (7xfoto)

BRAMBORNÍČEK HNĚDÝ
Brhlík lesní (2xfoto)
BRHLÍK LESNÍ
Budníček větší (4xfoto)
BUDNÍČEK VĚTŠÍ
Drozd cvrčala (4xfoto)
DROZD CVRČALADrozd zpěvný (1xfoto)

DROZD ZPĚVNÝ
Havran polní (2xfoto)

HAVRAN POLNÍ
Hýl obecný (2xfoto)

HÝL OBECNÝ
Chocholouš obecný (4xfoto)

CHOCHOLOUŠ OBECNÝKalandra zpěvná (3xfoto)

KALANDRA ZPĚVNÁ
kavka obecná (4xfoto)
KAVKA OBECNÁ
konipas luční (1xfoto)

KONIPAS LUČNÍ
Kos černý (2xfoto)
KOS ČERNÝLejsek šedý (14xfoto)

LEJSEK ŠEDÝ
Linduška úhorní (1xfoto)

LINDUŠKA ÚHORNÍ
Moudivláček lužní (2xfoto)

MOUDIVLÁČEK LUŽNÍ
Pěnice kaštanová (2xfoto)

PĚNICE KAŠTANOVÁPěnice mistrovská (7xfoto)

PĚNICE MISTROVSKÁ
Pěnice pokřovní (1xfoto)
PĚNICE POKŘOVNÍ
Pěnkava obecná (1xfoto)

PĚNKAVA OBECNÁ
Sedmihlásek šedý (5xfoto)
SEDMIHLÁSEK ŠEDÝskalník modrý (2xfoto)

SKALNÍK MODRÝ
skalník zpěvný (2xfoto)

SKALNÍK ZPĚVNÝ
skřivánek krátkoprstý (8xfoto)

SKŘIVÁNEK KRÁTKOPRSTÝ
sněhule severní (3xfoto)

SNĚHULE SEVERNÍsojka zlověstná (2xfoto)

SOJKA ZLOVĚSTNÁ
sýkora babka (1xfoto)

SÝKORA BABKA
sýkora koňadra (3xfoto)

SÝKORA KOŇADRA
sýkora modřinka (2xfoto)

SÝKORA MODŘINKASýkora úhelníček (3xfoto)

SÝKORA ÚHELNÍČEK
Sýkořice vousatá (5xfoto)

SÝKOŘICE VOUSATÁ
Vlaštovka obecná (2xfoto)

VLAŠTOVKA OBECNÁ
Vrabec domácí (3xfoto)

VRABEC DOMÁCÍVrabec pokřovní (4xfoto)

VRABEC POKŘOVNÍ
Vrabec polní (3xfoto)

VRABEC POLNÍ
Vrabec skalní (1xfoto)

VRABEC SKALNÍ
Zvonek zelený (3xfoto)

ZVONEK ZELENÝBrhlík drobný (4xfoto)

BRHLÍK DROBNÝ
Čížek severoamerický (1xfoto)

ČÍŽEK SEVEROAMERICKÝ
Čížek žlutý (5xfoto)

ČÍŽEK ŽLUTÝ
Drozd rezavoocasý (3xfoto)

DROZD REZAVOOCASÝDrozd stěhovavý (7xfoto)

DROZD STĚHOVAVÝ
Drozdec skvrnitoprsý (1xfoto)

DROZDEC SKVRNITOPRSÝ
Hýl mexický (5xfoto)

HÝL MEXICKÝ
Krkavec velký (9xfoto)

KRKAVEC VELKÝLeskot pokřovní (7xfoto)

LESKOT POKŘOVNÍ
Lesňáček rezavokostřecový (4xfoto)

LESŇÁČEK REZAVOKOSTŘECOVÝ
Lesňáček korunkatý (5xfoto)

LESŇÁČEK ŽLUTOKORUNKATÝLesňáček žlutý (4xfoto)

LESŇÁČEK ŽLUTÝ
Lesňák západní (3xfoto)

LESŇÁK ZÁPADNÍ
Ořešník americký (5xfoto)

OŘEŠNÍK AMERICKÝ
Pipilo skvrnitý (4xfoto)

PIPILO SKVRNITÝSalašník západní (8xfoto)

SALAŠNÍK ZÁPADNÍ
Sojka modrá (3xfoto)

SOJKA MODRÁ
Sojka stellerova (4xfoto)

SOJKA STELLEROVA
Sojka šedá (2xfoto)

SOJKA ŠEDÁSojka západní (6xfoto)

SOJKA ZÁPADNÍ
Strnadec zimní (5xfoto)

STRNADEC ZIMNÍ
Strnádka pelyňková (1xfoto)

STRNÁDKA PELYŇKOVÁ
Strnádka večerní (1xfoto)

STRNÁDKA VEČERNÍStrnádka vrabcovitá (9xfoto)

STRNÁDKA VRABCOVITÁ
Střízlík zahradní (6xfoto)

STŘÍZLÍK ZAHRADNÍ
Sýkora horská (6xfoto)

SÝKORA HORSKÁ
Sýkora šedohnědá (5xfoto)

SÝKORA ŠEDOHNĚDÁTangara červenohlavá (9xfoto)

TANGARA ČERVENOHLAVÁ
Trupiál oranžovobrvý (3xfoto)

TRUPIAL ORANŽOVOBRVÝ
Tyran bledohrdlý (5xfoto)

TYRAN BLEDOHRDLÝ
Tyranovec okrovobřichý (3xfoto)

TYRANOVEC OKROVOBŘICHÝVlaštovka stromová (3xfoto)

VLAŠTOVKA STROMOVÁ
Vlaštovka zelená (4xfoto)

VLAŠTOVKA ZELENÁ
Vlhovec červenoramenný (2xfoto)

VLHOVEC ČERVENORAMENNÝ
Vlhovec hnědohlavý (3xfoto)

VLHOVEC HNĚDOHLAVÝSlavík modráček (6xfoto)

SLAVÍK MODRÁČEK
Vlhovec nachový (4xfoto)

VLHOVEC NACHOVÝ
Sýkora lužní (6xfoto)

SÝKORA LUŽNÍ
Rehek domácí (8xfoto)

REHEK DOMÁCÍSkorec vodní (13xfoto)

SKOREC VODNÍ
Křivka obecná (4xfoto)

KŘIVKA OBECNÁ
Konipas horský (2xfoto)

KONIPAS HORSKÝ
Kvíčala obecná (12xfoto)

KVÍČALA OBECNÁ
Břehule říční (9xfoto)

BŘEHULE ŘÍČNÍBrávník obecný (3xfoto)

BRÁVNÍK OBECNÝ
Čížek lesní (4xfoto)

ČÍŽEK LESNÍ
Rehek zahradní (5xfoto)

REHEK ZAHRADNÍ
Zvonohlík zahradní (6xfoto)

ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ
Králíček obecný (14xfoto)

KRÁLÍČEK OBECNÝKrálíček ohnivý (5xfoto)

KRÁLÍČEK OHNIVÝ
Budníček menší (5xfoto)

BUDNÍČEK MENŠÍ
Konipas bílý (6xfoto)

KONIPAS BÍLÝ
Jiřička obecná (7xfoto)

JIŘIČKA OBECNÁPěnice hnědokřídlá (12xfoto)

PĚNICE HNĚDOKŘÍDLÁ
Pěnice slavíková (6xfoto)

PĚNICE SLAVÍKOVÁ
Pěnice černohlavá (8xfoto)

PĚNICE ČERNOHLAVÁ
Stehlík obecný (5xfoto)

STEHLÍK OBECNÝPipulka kadeřavokřídlá (4xfoto)

PIPULKA KADEŘAVOKŘÍDLÁ
Drozd ekvádorský (3xfoto)

DROZD EKVÁDORSKÝ
Saltator velký (2xfoto)

SALTATOR VELKÝ
Skorec bělohlavý (6xfoto)

SKOREC BĚLOHLAVÝLesňáček brýlový (1xfoto)

LESŇÁČEK BRÝLOVÝ
Tyrančík bystřinný (3xfoto)

TYRANČÍK BYSTŘINNÝ
Tyranovec černý (5xfoto)

TYRANOVEC ČERNÝ
Kotinga zelenočerná (2xfoto)

KOTINGA ZELENOČERNÁStrnádek tříbarvý (1xfoto)

STRNÁDEK TŘÍBARVÝ
Habije oranžovozobá (2xfoto)

HABIJE ORANŽOVOZOBÁ
Saltator černokřídlí (1xfoto)

SALTATOR ČERNOKŘÍDLÝ
Pipilo kaštanovotýlý (1xfoto)

PIPILO KAŠTANOVOTÝLÝTangara červenobřichá (2xfoto)

TANGARA ČERVENOBŘICHÁ
Strnádek běloskvrný (4xfoto)

STRNÁDEK BĚLOSKVRNÝ
Libohlásek zlatobřichý (5xfoto)

LIBOHLÁSEK ZLATOBŘICHÝ
Libohlásek tlustozobý (6xfoto)

LIBOHLÁSEK TLUSTOZOBÝStrnádek (1xfoto)

STRNÁDEK
Pitpit azurový (2xfoto)

PITPIT AZUROVÝ
Tyran pospolitý (5xfoto)

TYRAN POSPOLITÝ
Pitulka okrovoprsá (5xfoto)

PITULKA OKROVOPRSÁPitule rezavotemenná (4xfoto)

PITULE REZAVOTEMENNÁ
Pitule žlutoprsá (5xfoto)

PITULE ŽLUTOPRSÁ
Pitule vousatá (3xfoto)

PITULE VOUSATÁ
Tangara palmová (3xfoto)

TANGARA PALMOVÁTangara zlatohlavá (3xfoto)

TANGARA ZLATOHLAVÁ
Tangara černá (7xfoto)

TANGARA ČERNÁ
Tangara modrooká (10xfoto)

TANGARA MODROOKÁ
Tangara zlatá (6xfoto)

TANGARA ZLATÁTangara žlutoocasá (9xfoto)

TANGARA ŽLUTOOCASÁ
Tangara žlutotylová (3xfoto)

TANGARA ŽLUTOTYLOVÁ
Háčkozobec modrý (5xfoto)

HÁČKOZOBEC MODRÝ
Háčkozobec lesklý (3xfoto)

HÁČKOZOBEC LESKLÝMravenčíkovec rezavoprsý (3xfoo)

MRAVENČÍKOVEC REZAVOPRSÝ
Skalňák andský (10xfoto)

SKALŇÁK ANDSKÝ
Skřivan polní (4xfoto)

SKŘIVAN POLNÍ
Dlask tlustozobý (4xfoto)

DLASK TLUSTOZOBÝHýl rudý (7xfoto)

HÝL RUDÝ
Rákosník proužkovaný (4xfoto)

RÁKOSNÍK PROUŽKOVANÝ
Zedníček skalní (9xfoto)

ZEDNÍČEK SKALNÍ
Lejsek bělokrký (3xfoto)

LEJSEK BĚLOKRKÝPěnice vlašská (6xfoto)

PĚNICE VLAŠSKÁ
Střízlík obecný (4xfoto)

STŘÍZLÍK OBECNÝ
Cvrčilka říční (5xfoto)

CVRČILKA ŘÍČNÍ
Cvrčilka zelená (7xfoto)

CVRČILKA ZELENÁCvrčilka slavíková (5xfoto)

CVRČILKA SLAVÍKOVÁ
Lejsek malý (3xfoto)

LEJSEK MALÝ
Sedmihlásek hajní (2xfoto)

SEDMIHLÁSEK HAJNÍ
Skřivan lesní (6xfoto)

SKŘIVAN LESNÍZpět na galerii